• Đặng Thị Thanh Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01233401405
  • Email:
   dttly.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Quang Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0985382462
  • Email:
   lqtri.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0976393580
  • Email:
   ttnbich.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Tô Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0918135661
  • Email:
   ttthua.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01648103074
  • Email:
   tqhiep.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Tô Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01668596055
  • Email:
   tmphung.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Hồ Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01668902480
  • Email:
   hcu.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Võ Trọng Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01689243852
  • Email:
   vtlai.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 23
Năm 2021 : 1.359