• Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0935017784
  • Email:
   nttthao.dthoang.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Châu Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0989269526
  • Email:
   lcatuan.dthoang.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0986149381
  • Email:
   ntthang.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0949663990
  • Email:
   lvdong.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Đinh Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0935864328
  • Email:
   dtlien.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01243753215
  • Email:
   tthoanh.thcs.dth.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 23
Năm 2021 : 1.359