Về việc ban hành Đề án nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website