Về việc triển khai thực hiện các Thông báo tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên.
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website